W I A D O M O Ś C I K L I E N C I P R A S A K O N T A K T
OFERTA - Usługi - ARCHIVEMEDICA

ARCHIVEMEDICA
Systemy do rejestracji procedur medycznych.

Dzięki tej usłudze ośrodek medyczny uzyskuje możliwość samodzielnej rejestracji obrazu z urządzeń diagnostycznych i operacyjnych takich jak np. ultrasonografy, czy endoskopy.
W zależności od potrzeb odbiorcy firma ALIVE zainstaluje najodpowiedniejsze urządzenia do rejestracji i archiwizacji, a także dokona szkolenia personelu w zakresie wykorzystania wdrożonego systemu.
P O L E C A M Y

PTU
Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne


http://www.usgptu.waw.pl

RSU
ROZTOCZAŃSKA SZKOŁA ULTRASONOGRAFII


http://www.usg.com.pl
© 2003-2012  A L I V E   D A T A   M E D I C A
Powered by