W I A D O M O Ś C I K L I E N C I P R A S A K O N T A K T
OFERTA - SONOMEDICA USG 2004 - moduły


Ciąża

Moduł jest podzielony na podmoduły dla ciąży pojedynczej i mnogiej.Formularz do opisu biometrii płodu (ciąża powyżej 16 tygodnia):
automatyczne wyliczanie wieku ciążowego i masy płodu

W podmodułach zastosowano podział na okresy ciąży:

       do 10 tygodnia,

       11-14 tydzień,

       15-16 tydzień,

       powyżej 16 tygodnia.

Pomiary biometryczne są przeliczane automatycznie w kilku tabelach jednoczasowo (wg tabel HANSMANN, HELLMAN, JEANTY, HADLOCK, CAMPBELL), podobnie jak spodziewana masa płodu (wg wzorów Shepard, Campbell, Hadlock 1, Hadlock 2, Hadlock 3).

Użytkownik decyduje, który wynik, bądź które wyniki wybrać do wydruku. Współczynniki biometryczne są także przeliczane automatycznie. W okresie ciąży 11-14 zastosowano siatkę percentylową dla przezierności karku (NT) według Nicolaidesa. "Ciąża powyżej 16 tygodnia" zawiera rozbudowaną ponadstandardową część dotyczącą przepływów naczyniowych z przeliczaniem współczynników mózgowo-pępowinowych oraz pozwala na wydruk wykresów trendu wzrostu płodu.

Program odszukuje poprzednie wartości biometryczne i na tej podstawie można porównywać wyniki kolejnych badań ze sobą. Istnieje tutaj również możliwość skorygowania wartości BPD przy nieprawidłowym kształcie główki płodu według wzoru Hochlera.Ekran z automatycznie wygenerowanymi wykresami trendu wzrostu płodu

Narząd rodny

Moduł podzielono na zakładki dotyczące macicy, przydatków, szyjki macicy i zatoki Douglasa. Ponad sztandarowo zastosowano cechy dopplerowskie.

Formularz służący do opisu przydatków pozwala na szybki opis zmian patologicznych w ich zakresie

Monitorowanie cyklu

Jest przejrzystym modułem służącym do opisu serii badań ultrasonograficznych pod kątem diagnostyki owulacji.

Formularz modułu monitorowanie cyklu

Jama brzuszna

Moduł podzielono na zakładki dotyczące poszczególnych narządów i przestrzeni zaotrzewnowej.

Formularz do opisu zmian ogniskowych w wątrobie

Sonomammografia

Moduł podzielono na zakładki dotyczące budowy sutka, obecności ewentualnych zmian ogniskowych, przewodów mlekowych dołów pachowych. Pozwala on na dokładne określenie wszystkich cech klinicznych w prosty i przejrzysty sposób.

Formularz do opisu zmian ogniskowych w sutku lewym

Tarczyca

Moduł tworzą dwie zakładki z wygodną możliwością zwielokrotniania zmian ogniskowych i przechodzenia pomiędzy ich opisem w zakresie tej samej zakładki.

Formularz modułu tarczyca: wymiary, echostruktura, zmiany ogniskowe

Naczynia krwionośne kończyn dolnych - naczynia tętnicze

Każde opisywane naczynie należy uaktywnić, co umożliwia opis kontrolnego badania wybiórczego.

Formularz do opisu aorty brzusznej

Naczynia krwionośne kończyn dolnych - naczynia żylne

Każde opisywane naczynie należy uaktywnić, co umożliwia opis kontrolnego badania wybiórczego.

Formularz do opisu żył kończyn dolnych

Tętnice szyjne i kręgowe

Moduł podzielono na trzy wykluczające się części: naczynia prawidłowe, niewielkie zmiany naczyniowe oraz znaczne zmiany naczyniowe. Wybór opcji naczynia prawidłowe przeprowadza opisującego przez uproszczony formularz dla naczyń bez patologii. Pozostałe części są podobnie skonstruowane zgodnie z ich nazwą.

Formularz generujący domyślny opis naczyń bez zmian klinicznych

Gałka oczna i oczodół

Moduł tworzą zakładki z wygodną możliwością zwielokrotniania zmian ogniskowych i przechodzenia pomiędzy ich opisem w zakresie tej samej zakładki.

Formularz do opisu oka lewego: biometria, pachymetria, echostruktura, zmiany ogniskowe

Echokardiografia dorosłych

Moduł podzielono na zakładki dotyczące poszczególnych części serca. Elementy ponad standardowe np. wall motion scoring należy uaktywnić, jeśli opisujący ma zamiar z nich skorzystać. Automatycznie są wyliczane następujące parametry: powierzchnia ciała pacjenta (BSA), frakcja wyrzutowa wg Teicholza, frakcja skracania (SF), objętość wyrzutowa (SV), rzut serca (CO), masa lewej komory oraz gradienty z prędkości wg prawa Bernoulie'go w zakresie zastawek.

Formularz opisu lewej komory serca

Przykładowy formularz automatyczne wyliczenie frakcji wyrzutowej wg Teicholza i Simpsona, frakcji skracania, zindeksowanej masy lewej komory, objętości wyrzutowej, rzutu serca i wskaźnika rzutu serca.

Echokardiografia dzieci

Moduł podzielono na zakładki dotyczące poszczególnych części serca w wersji ogólnej i szczegółowej. Elementy ponad standardowe należy uaktywnić, jeśli opisujący ma zamiar z nich skorzystać. Automatycznie są wyliczane następujące parametry: BSA, SF, SV, CO oraz gradienty z prędkości wg prawa Bernoulie'go w zakresie zastawek.

W tym module są automatycznie przeliczane normy w zależności od masy ciała i wzrostu dziecka, które można umieścić na wydruku. Wykorzystano tabele norm dla RVDD, LVD, LVS, LVEDD, LVESD, LVPWd, LVPWs, LAD wg Kampmann C et al. Heart 2000, 83, 667-672.

Ekran do opisu lewej komory serca: automatyczne wyliczenie zakresu norm
w zależności od wzrostu i wagi dziecka

Echokardiografia płodu

Moduł podzielono na zakładki zawierające biometrię i anatomię płodu, a także na te służące do opisu układu krążenia. Pomiary biometryczne są przeliczane automatycznie w kilku tabelach jednocześnie, podobnie jak spodziewana masa płodu. Użytkownik decyduje, który wynik, bądź które wyniki wybrać do wydruku. Współczynniki biometryczne są także przeliczane automatycznie.

Formularz do opisu budowy serca płodu oraz oceny wydolności układu krążenia

Narządy moszny

Moduł tworzą zakładki z wygodną możliwością zwielokrotniania zmian ogniskowych i przechodzenia pomiędzy ich opisem w zakresie tej samej zakładki.

Formularz do opisu budowy jądra lewego i ewentualnych zmian ogniskowych

Gruczoł krokowy

W zakresie jednego modułu można opisywać zarówno badanie przezbrzuszne i przezodbytnicze. Moduł tworzą zakładki z wygodną możliwością zwielokrotniania zmian ogniskowych i przechodzenia pomiędzy ich opisem w zakresie tej samej zakładki.

Formularz do opisu budowy, echostruktury i ewentualnych zmian ogniskowych w badaniu transrektalnym gruczołu krokowego

Badanie przezciemiączkowe OUN

Moduł tworzą dwie zakładki z wygodną możliwością zwielokrotniania zmian ogniskowych i przechodzenia pomiędzy ich opisem w zakresie tej samej zakładki.

Formularz do szczegółowego opisu budowy mózgu

Jama brzuszna

Moduł podzielono na zakładki dotyczące poszczególnych narządów i przestrzeni zaotrzewnowej.

Formularz do opisu nerki prawej u dziecka

Narządy szyi

Moduł podzielono na zakładki dotyczące tarczycy i węzłów chłonnych.

Formularz do opisu węzłów chłonnych szyi

Śródpiersie

Moduł podzielono na zakładki dotyczące grasicy.

Formularz do opisu lewego płata grasicy

Stawy biodrowe

Moduł składa się ze standardowego formularza do badania stawów biodrowych u dzieci.

Formularz do opisu biodra lewego u dziecka

P O L E C A M Y

USG 4D, trójwymiarowe USG 3D


PTU
Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne


http://www.usgptu.waw.pl

RSU
ROZTOCZAŃSKA SZKOŁA ULTRASONOGRAFII


http://www.usg.com.pl
© 2003-2012  A L I V E   D A T A   M E D I C A
Powered by