W I A D O M O Ś C I K L I E N C I P R A S A K O N T A K T
Materiały demonstracyjne - Kardiologia Inwazyjna

UWAGA!

Do poprawnego odtwarzania Materiałów Demonstracyjnych niezbędne jest posiadanie zainstalowanego odtwarzacza
(kliknij na logo aby zainstalować)


Kardiologia inwazyjna
Kompleksowe, cyfrowe usługi obróbki danych medycznych.

Wentrikulografia: przerost mięśnia lewej komory, upośledzenie kurczliwości globalnej.
Koronarografia: bez obecności przewężeń w nasierdziowych tętnicach wieńcowych.Przezskórna implanacja filtra naczyniowego do żyły próżnej dolnej.Pierwotna angioplastyka gałęzi przedniej zstępującej (GPZ).


 

P O L E C A M Y

USG 4D, trójwymiarowe USG 3D


PTU
Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne


http://www.usgptu.waw.pl

RSU
ROZTOCZAŃSKA SZKOŁA ULTRASONOGRAFII


http://www.usg.com.pl
© 2003-2012  A L I V E   D A T A   M E D I C A
Powered by